Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลย่านดินแดง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 • นายยงยุทธ โชติพิรัตน์
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • นายจีรศักดิ์ รอดสั้น
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • นางสาวเสาวลี ชุมชอบ
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายธงชัย คงยิ่ง
  ปลัดเทศบาล
 • นายยุทธพงษ์ สุวรรณเมนะ
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นายวุฒิชัย นิยมจิตร์
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายสุวัฒน์ชัย หวานอม
  รองนายกเทศมนตรี
 • นายธาดา แก้วแกมทอง
  รองนายกเทศมนตรี
 • นายใจเพชร มณีนวล
  นายกเทศมนตรี
นายธงชัย คงยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง

ศูนย์พันธุ์เมล็ดข้าวสุราษฎร์ฯจัดกิจกรรม “วันกินข้าวหอมไชยา” โด่งดังเรื่องความหอม (ดู : 24)

ศูนย์พันธุ์เมล็ดข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “วันกินข้าวหอมไชยา” ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่โด่งดังในเรื่องความอร่อยและกลิ่นหอม โดยนำข้าวหอมไชยามาแปรรูปเป็นอาหารและขนมหลายชนิดได้รับความสนใจมีผู้ร่วมงานกันอย่างคึกคักและสาธิตการดำนา เมื่อเวลา10.30 น.วันนี้ ( 28 มิ.ย.) ทางศูนย์พันธุ์เมล็ดข้าวสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันกินข้าวหอมไชยา ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี...

วิดีโอกิจกรรม
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่